Samenwerkingsbeleid

Voor het bestuur geldt dat de leden en de samenwerkingspartners gezamenlijk het bestaansrecht van de VKGE genereren. Passend binnen de visie van de VKGE ziet het bestuur meer belang in een meervoudige samenwerking met partners dan in de vaak enkelvoudige werkwijze van sponsorschap.

Vandaar dat binnen de VKGE gesproken wordt over samenwerkingspartners. Door in twee van de drie samenwerkingsvormen volwaardig lidmaatschap te integreren worden samenwerkingspartners uitgenodigd actief te participeren.

 

Download hier voor het volledige document met onze mogelijkheden tot samenwerking.