VKGE studiereis 2020 gaat niet door!

Beste VKGE-leden,

De samenleving ziet er ineens anders uit. Gaan we wennen aan de 1,5 meter economie? Voorlopig zal dit de nieuwe werkelijkheid worden. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen in de langdurige zorg wordt er nog volop gestreden voor de gezondheid van patiënten, cliënten en bewoners. En ondertussen worstelt de economie met het stilstaan van alle bedrijfsactiviteiten en zijn er inmiddels al aantoonbare verliezen geleden; ook bij onze VKGE samenwerkingspartners.

Vanzelfsprekend is gezondheid het allerbelangrijkste en als je de verhalen hoort hoe ernstig dit corona-virus toeslaat, mocht je besmet zijn geraakt, dan zijn alle maatregelen meer dan nodig. Laat onverlet dat het steeds weer een lastige afweging is om alle toekomstige geplande activiteiten, zowel zakelijk als privé, wel of niet door te laten gaan. We kunnen de toekomst niet voorspellen, helaas. Al eerder hebben wij aangegeven de academiedag en de Algemene Ledenvergadering van 16 april jl. door te schuiven naar 17 september a.s.

Hoezeer de behoefte er ook is om elkaar te ontmoeten en de wetenschap dat daar op dit moment al creatieve oplossingen voor zijn bedacht, heeft het bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht toch besloten om de studiereis van 18 en 19 juni 2020 af te lassen. De heftigheid van werkzaamheden, de werkdruk waar onze zorgleden op dit moment nog mee te maken hebben alsook de zware taak die onze commerciële leden hebben om dadelijk weer op te starten, heeft dit besluit mede bepaald.

Zoals jullie in de app hebben kunnen zien stond het programma voor dit jaar voor 99% in de steigers, enkel de puntjes op de spreekwoordelijke i moesten nog gezet worden. Als bestuur hebben we samen met de organisatie, Angelien en Ronald, besloten om deze studiereis in zijn volledigheid door te schuiven naar 2021.

We vinden het oprecht vervelend dat de VKGE als vereniging de jaarplanning qua activiteiten niet kan uitvoeren. De reden is voor iedereen kristalhelder maar toch voelt het niet goed. Met het annuleren van de studiereis 2020 worden er, behoudens aanloop- en reserveringskosten, geen substantiële kosten voor deze grote VKGE activiteit gemaakt. We vinden het dan ook correct een teruggave te doen. Om jullie alsook onze administratie niet onnodig te belasten, is besloten om dit te verrekenen met de contributie c.q. samenwerkingsbijdrage 2021. Het zijn de volgende bedragen welke dan, naar evenredigheid, in mindering worden gebracht: € 1.100,00 voor hoofdsamenwerkingspartners, € 440,00 voor de sub samenwerkingspartners en € 75,00 voor de zorgleden.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wensen jullie nog een toelichting of zijn er nog vragen; laat het ons weten.

Voor nu wensen wij jullie alle kracht en sterkte toe en blijf vooral gezond en hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,
Bestuur VKGE

 

Terug naar nieuwsoverzicht