Jaarkalender

 • VKGE Academiedag 'Personalized Care'
  12-12-2019

  Personalized Care!

  Wij allen hechten veel waarde aan verantwoorde hoog kwalitatieve betrouwbare zorgverlening zodat de cliënten, patiënten bij jullie in veilige handen 'carehands' zijn en de welverdiende zorg krijgen die zij nodig hebben. Te denken valt aan: gezondheid, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met de diverse facetten, zodat mensen - ook uit andere culturen - zich thuis kunnen voelen binnen de Nederlandse samenleving, zich niet afzonderen, maar juist blijven participeren. Zo willen we iedereen continu betrokken houden bij alle facetten die hierbij komt kijken.
  Vanuit verschillende disciplines zal dit thema deze dag belicht worden. Dit willen we doen middels een plenaire sessie met als dagvoorzitter Charles Groenhuijsen. Daarnaast zullen we een aantal masterclasses organiseren waarin we met kleine groepjes en een deskundige dit thema verder zullen uitdiepen. 

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • VKGE Academiedag 'The Mindfuck in het Zorgdomein
  16-01-2020

  De Mindfuck in het Zorgdomein

  In het zorgdomein hebben we een ‘mind- en attitudechange’ nodig om een hoger welbevindingsgevoel te kunnen realiseren. In het zorgdomein van Nederland zit een mindfuck. Met deze mindfuck wordt bedoeld dat we streven naar iets, maar we handelen (nog vaak) tegenovergesteld. 

  Enkele voorbeelden: we spreken en streven allemaal naar regie bij de inwoner, integrale dienstverlening en sturen op verschuiving van zware naar lichte zorg. Ondertussen richten we de praktijk tegenovergesteld in: ons systeem is ingericht op denken voor hulpbehoevende, de regie ligt onder andere bij de hulpverleners, gemeenten of zorgverzekeraars, we werken met aanbodgerichte oplossingen in plaats van vraaggerichte oplossingen, en tot slot is er een overvloed aan verantwoordingssystemen omdat er veel wantrouwen is tussen overheid, ketenpartijen en inwoners.

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • VKGE Nieuwjaarsreceptie
  16-01-2020

  Zoals ieder jaar houdt de VKGE een nieuwjaarsreceptie voor haar leden en genodigden. Dit jaar vindt dit plaats in Grave, Catharinahof aan de Koninginnedijk. 

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • VKGE Academiedag (vooraf ALV)
  16-04-2020

  ALV en VKGE Academiedag

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • VKGE Studiereis
  18-06-2020

  Reserveer reeds nu alvast 18 en 19 juni in je agenda!

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • VKGE samen met de Food Inspiration Dyas
  19-10-2020

  VKGE samen met de Food Inspiration Days

  Bekijk jaarkalender Deelnemen

 • Leden van de VKGE

  Onze leden zijn werkzaam in de gezondheidszorg en zijn verantwoordelijk voor het aandachtsgebied eten, drinken en gastvrijheid. Door de enorme collegiale wisselwerking is de VKGE een uniek, dynamisch en gezellig platform dat mensen die er toe doen bij elkaar brengt. Lees boven verder bij: Over de VKGE. Lid worden? Bekijk leden