Intrakoop tekent meerjarenovereenkomst met Zorgboodschap

Gisteren is stilgestaan bij het feit dat Zorgboodschap per 1 maart 2019 haar meerjarenovereenkomst met Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie van de zorg, heeft verlengd met 5 jaar. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ook in de toekomst de care en cure markt van oplossingen voor eten en drinken wordt voorzien. Intrakoop spreekt haar vertrouwen uit richting Zorgboodschap en zorgt er met deze verlenging voor dat haar leden met dit verlengde contract toekomstbestendige eten en drinken oplossingen kunnen kiezen. 

Specialistische leverancier 
Door het vertrouwen, van Intrakoop en Zorgboodschap in elkaars meerwaarde, kunnen zorgorganisaties blijven kiezen voor de juiste totaalleverancier voor de zorgsector. “De afgelopen jaren is gebleken dat de voordelen voor zorginstellingen groot zijn”, stelt Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Denk dan bijvoorbeeld aan maatwerk. Daarin gaat Zorgboodschap heel ver met het ontzorgen van de klant door middel van het aanbieden van serviceconcepten, inspiratie-sessies en ondersteuning door een culinair adviseur. Zaken waar de bewoner/cliënt behoefte aan heeft. Zorgboodschap denkt hier samen met Eetgemak buiten de bestaande kaders en in een voor de markt vernieuwend concept. Dat concept onderschrijven wij graag. Daarnaast is er veel aandacht voor logistieke afspraken. Voor veel mensen in de zorg is de maaltijd één van de hoogtepunten van de dag. De kwaliteit en levering moeten dus buiten kijf staan.” 

Fijne samenwerking 
Zorgboodschap en Intrakoop werken al meer dan 5 jaar prettig met elkaar samen. Weike Donkers van Zorgboodschap licht toe: “Bij de opstart was er geen concept zoals Zorgboodschap. Het decentraal afleveren was uniek. Vanuit deze kracht is de samenwerking met Intrakoop ontstaan. De afgelopen 5 jaar zijn we meebewogen met de veranderingen in deze markt. Zorgboodschap blijft uniek in het concept dat wij bieden voor de totale zorgmarkt en hiermee een grote toegevoegde waarde voor de leden van Intrakoop”. 

Partnerschap met Eetgemak 
Zorgboodschap heeft met Eetgemak al jaren een vertrouwde partner in huis. Een partner waarmee we al jaren gezamenlijk inspelen op ontwikkeling van koelverse maaltijdconcepen in de zorgmarkt. Deze maaltijdconcepten sluiten naadloos aan bij de producten en diensten die Zorgboodschap als totaalleverancier voor de zorg biedt. Leo van der Krogt, Algemeen directeur Eetgemak BV: “Wij zijn ontzettend blij dat we samenwerken met Zorgboodschap, zodat we gezamenlijk nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden”. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht